Opleiding Samenwerken aan veiligheid

Samenwerken  aan veiligheid.

Hulpverleners hebben goede instrumenten nodig om de risico’s op kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik zorgvuldig in te kunnen schatten. En signaleren alleen is niet voldoende, er zijn ook effectieve methodes nodig die veiligheid in gezinnen bevorderen. In de benadering “Samenwerken aan veiligheid” komen beide aspecten aan bod.

 

De werkwijze heeft als uitgangspunt dat alle ouders willen dat het goed gaat met hun kinderen, dat ze gelukkig zijn en dat ze uit het leven kunnen halen wat het voor ze in petto heeft. Ook als er in het verleden mishandeling is geweest, schadelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, of als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van kinderen willen ouders nog steeds het beste voor hun kinderen en willen ouders doen wat ze kunnen om dat te realiseren.

Met “samenwerken aan veiligheid” ligt de focus op de veiligheid in het gezin die nodig is zodat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen, wat daarvan al aanwezig is, wat er meer nodig is en hoe ouders dat, met steun van mensen uit hun netwerk, kunnen realiseren. Het doel is om met het gezin op zo’n manier samen te werken dat ouders zélf de veiligheid van hun kinderen bevorderen en garanderen.

Wanneer is het veilig genoeg? Wat is daar voor nodig? En hoe kunnen de ouders dat in praktijk brengen en zichtbaar maken voor anderen?

De hulpverlener van “Samenwerken aan veiligheid” gaat met gezinsleden op zoek naar de positieve  krachten en bronnen in de familie. Wat vinden ouders goed van zichzelf als ouder? Hoe zien ze elkaar en hoe worden de positieve krachten door anderen gezien? De familie merkt dat de hulpverlener aandacht heeft voor alle elementen van het gezinsleven, en hen ondersteunt om onveiligheid op te lossen en te voorkomen. Samenwerken met de familie is de basis om met ouders en andere belangrijke betrokkenen de best mogelijke oplossingen te vinden zodat kinderen (weer) veilig opgroeien.

Om hulpverleners op te leiden en te coachen in de benadering van “Samenwerken aan veiligheid” hebben we een opleiding ontwikkeld, die bestaat uit 6 opleidingsdagen en tien supervisie bijeenkomsten. Deelnemers aan de opleiding gaan direct binnen de eigen caseload aan de slag met gezinnen waar werken aan veiligheid aan de orde is. De hele opleiding duurt een jaar.

 

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de opleiders:

Marjo Alkema (m.alkema@altra.nl) of Tycho Vecht (t.vecht@altra.nl)