Over Altra


Hoe werken we?

Onze uitgangspunten

  • De hulp sluit altijd aan bij de vraag van het gezin, we bieden maatwerk.
  • We stemmen de hulp altijd af met wat nodig is in het gezin, op school en in de buurt.
  • Altra maakt samen met het gezin één plan.
  • Eén vaste gezinsbegeleider staat het gezin bij.
  • Altra gebruikt hulp waarvan bekend is dat die werkt.
  • Eigen kracht is de basis, ouders en kinderen zijn zelf de expert op het gebied van wat de best passende oplossing is.
  • We kijken altijd naar mogelijkheden, oplossingen en de gewenste situatie. We stimuleren het (h)erkennen, benadrukken en inzetten van de sterke kanten om zo tot werkbare oplossingen te komen.
  • We werken opbrengstgericht, dat betekent dat we samen duidelijke doelen opstellen, de voortgang volgen en evalueren, zodat kan worden bepaald wat goed gaat en wat beter kan.
  • Veiligheid staat voorop.

 

Natuurlijk kunnen we nog veel meer vertellen over onze aanpak. Meer weten? Kijk bij Ons onderwijs of bij jeugd & opvoedhulp.

 

Verbinden, vertrouwen en vakmanschap

Samen met kinderen, ouders en de school kijken we hoe we kunnen werken aan een passende oplossing. We verbinden ons met partners in het onderwijs en de zorg. We stimuleren elkaars vakmanschap en vertrouwen erop dat kinderen en ouders samen met mensen uit hun eigen omgeving veel problemen zelf kunnen oplossen. Altra neemt geen taken over, maar helpt gezinnen op weg door te versterken wat er al is aan eigen potentieel. Samen bereiken we meer dan alleen.