Kwaliteit & onderzoek


Meten is weten

Ons uitgangspunt is: doen wat werkt! Om dit waar te maken is het belangrijk dat we continu kijken welke resultaten we behalen en hoe we onze hulp nog beter en effectiever kunnen maken.

Hiervoor gebruiken we onder andere gestandaardiseerde vragenlijsten. Dit geeft ons een goed beeld van de voortgang in de behandeling en de manier waarop de hulp door de cliënt wordt ervaren. De vragenlijsten worden aan het begin en aan het eind van de behandeling afgenomen. Dit gebeurt samen met de betrokken personen: jongeren, ouders en leerkrachten vullen de vragenlijst in. Vervolgens bespreekt de gezinsbegeleider de resultaten met hen om ze te benutten in de verdere behandeling.

 

We meten de volgende resultaten:

  • De voortgang van de hulp: nemen de problemen af of blijven ze stabiel? Nemen de gewenste competenties bij de cliënt toe? Nemen risicovolle omstandigheden af?
  • De realisatie van de samen opgestelde behandeldoelen: worden die geheel, deels of niet gehaald?
  • De mate van tevredenheid: zijn de cliënten tevreden over de verkregen hulp?
  • Vervolg: kan het hulpverleningsproces worden afgesloten of is vervolghulp nodig? Ook wordt geregistreerd of cliënten voortijdig het hulpverleningsproces beëindigen.

 

De resultaten worden op verschillende niveaus benut. Allereerst bij het bespreken van de voortgang met de cliënt. Daarnaast gebruiken we de resultaten om jaarlijks onze hulpverlening onder de loep te nemen, zodat we onze zorg kunnen verbeteren.