Over ons


Geschiedenis

Vol trots nemen we u mee langs belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Altra. Dus trek uw wandelschoenen aan en dwaal tijdens deze digitale wandeling door de tijd. U ziet hoe Altra en haar medewerkers vanaf 1885 tot nu, hulp hebben geboden aan kinderen en hun ouders, aan jonge moeders en hun baby’s, aan leerlingen en scholen.

 

 

 

De historie van Altra gaat ver terug in de tijd, naar het einde van de 19e eeuw. Toen zijn de tehuizen voor ongehuwde moeders in Amsterdam opgericht: Hubertus (katholiek), Beth Palet (hervormd) en tehuis Annette (voortvloeiend uit de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming).

Deze drie tehuizen bundelden hun krachten en fuseerden in de jaren negentig tot Afra (Algemene FIOMhuizen Regio Amsterdam). De tehuizen voor ongehuwde moeders hebben inmiddels hun hulpaanbod verbreed: begeleid wonen voor jonge moeders, ambulante hulp, school- en arbeidstoeleiding voor jonge moeders etc.

 

In 1903 is in Amsterdam het eerste Boddaerttehuis geopend door freule Elisabeth Boddaert. Een uniek en baanbrekend concept om kinderen naschoolse dagopvang te bieden. En zo de ‘onopgevoede’ jeugd een kans te bieden op een betere toekomst. Heersende trend was ouders ontzetten uit de ouderlijke macht en kinderen in tehuizen te plaatsen. Pas vanaf 1960 kregen de Boddaerthuizen voet aan de grond in de rest van Nederland. De bedoeling was kind te ondersteunen, ouders te helpen bij de opvoeding en aan te sluiten bij het onderwijs. Maar die drie werelden bleven toch erg gescheiden.

 

Afra en Boddaert fuseerden in 1996 tot AfraBoddaert, hiermee werd de ambulante hulp aan gezinnen fors uitgebreid. Al snel volgde de fusie met PPI (pedagogisch psychologisch instituut), een organisatie die naast voortgezet speciaal onderwijs (De Werkruimte) ook ambulante hulp en daghulp verzorgde voor jongeren die waren uitgevallen op school. Door deze fusie werd de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulpverlening versterkt. Zo kregen jonge moeders bijvoorbeeld onderwijs vanuit de school de Werkruimte en de jeugdhulpverleners boden opvang buiten school in het Time Out Project (TOP). De naam AfraBoddaertPPI werd erg lang, daarom is in 2004 gekozen voor de naam Altra.

 

Altra biedt speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Hulp zowel thuis, op school als in de buurt; daar waar het nodig is en het beste werkt. Oplossingen zoeken we altijd samen met kinderen, ouders en school. We kijken daarbij hoe we de eigen kracht kunnen vergroten. Zodat iedereen de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kan! Die verbinding tussen kind-ouders-school werd in het vroege verleden al als belangrijk gezien. Daar bouwen we nog steeds op door, onder andere met de huidige onderwijszorglijnen.