Over ons


Tevredenheid en betrokkenheid

De betrokkenheid van ouders, kinderen en omgeving is bepalend voor het succes van de hulp. Daarom stellen we altijd samen het hulpverleningsplan op en bespreken we regelmatig hoe het gaat. Daarnaast houden we de kwaliteit van de hulpverlening goed in de gaten. Dat doen we onder andere door consequent gebruik te maken van vragenlijsten, waarmee de mening van de cliënt over de hulpverlening wordt gevraagd. Zo kunnen we blijvend verbeteren.

 

Cliënttevredenheid

Onze cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden met onze hulp. Jaarlijks peilen we hun oordeel van de kwaliteit van onze hulpverlening en kijken we of de vooraf gestelde doelen inderdaad zijn behaald. Met een gewogen gemiddeld rapportcijfer van 8,4 zitten we ruim boven de norm die voor instellingen als de onze wordt gesteld!

 

Cliëntparticipatie

Wij horen graag de ervaringen van onze leerlingen en cliënten over Altra en de wensen met betrekking tot de hulpverlening of het onderwijs. Zodat wij die kunnen meenemen in ons advies aan het bestuur. We hebben geen vaste cliëntenraad maar raadplegen regelmatig cliënten over uiteenlopende onderwerpen. Zo kunnen we ons blijven verbeteren op basis van wat onze cliënten belangrijk vinden. Heb je een goed idee of wil je graag meedenken en praten? Neem dan contact op.