Over ons


Wat ons drijft

Samen bouwen aan een toekomst voor ieder kind!

Dat is de missie van Altra. Veilig en gezond leren en ontwikkelen is een basisrecht van ieder kind. We ondersteunen vanuit een neutrale levensbeschouwing kinderen, ouders en scholen om dit waar te maken. Niet door hen alles uit handen te nemen. Altra gelooft in de eigen kracht van de kinderen, jongeren, leerlingen en ouders die we bijstaan. Kinderen en ouders zijn zélf samen met hun familie, hun vrienden, de school en de buurt de beste oplossers van hun problemen. In onze hulpverlening sluiten we daarom altijd aan bij de sterke kanten van ouder en kind. Dat vraagt om maatwerk.

 

Onderwijs en jeugdzorg verbinden

Dat is onze visie. Het leven van een kind speelt zich af in verschillende leefwerelden, die nauw met elkaar verbonden zijn: het gezin, de familie, de school, vrienden, de buurt. Problemen van kinderen beperken zich meestal niet tot óf school óf thuis óf buurt. Het is daarom belangrijk dat een kind dat vastloopt in zijn of haar ontwikkeling wordt geholpen vanuit een samenhangend plan. Vanuit één visie, die de diverse leefwerelden omvat, gelijktijdige en goed afgestemde begeleiding in het gezin en op school. Op die manier is de kans op succes vele malen groter. Een integraal aanbod vraagt om intensieve samenwerking ook met externe partners. Vertrouwen, het benutten van elkaars kennis en vakmanschap en ondersteunen waar nodig. Ook vertrouwen op de eigen kracht van kinderen, ouders en hun netwerk. Wij nemen geen taken over, maar helpen kinderen en gezinnen op weg door te versterken wat er al is aan eigen potentieel.