18. Positionering als externe professional op de school