Virtual Reality


VR bij scheidingen

Kijken door de ogen van een kind

Inzet van virtual reality bij complexe scheiding

Wat doet het met een kind als ouders negatief praten over elkaar? En hoe voelt het als ouders vervelende dingen tegen anderen zeggen over elkaar? Hoe lastig het is als je het gevoel hebt dat je een kant moet kiezen? Met virtual reality kunnen ouders en hulpverleners zelf beleven hoe dat voelt.

 

Of een stel nou in goed overleg uit elkaar gaat of met hevige ruzie; een scheiding heeft hoe dan ook impact op de kinderen. In de hulpverlening praten we als professionals met ouders over welk effect hun scheiding heeft op hun kinderen. We bespreken wat belangrijk is voor kinderen en hoe je als ouders zo goed mogelijk rekening kunt houden met hen.

 

Voelen heeft impact

We gebruiken veelal talige interventies die we spekken met voorbeelden en oefeningen om ouders te helpen na te denken over de gevolgen van hun gedrag. Maar kunnen ouders echt invoelen hoe een kind de – soms slechts subtiele – spanning tussen de ouders beleeft? Door zo’n situatie in virtual reality zelf mee te maken, lukt dat wel. En dat heeft een enorme impact.

 

Voor wie?

De virtual reality-methodiek bij scheiding kan gebruikt worden door instellingen voor jeugd- en opvoedhulp, die werken met gezinnen waarin (echt)scheiding speelt. De aanpak  is geschikt voor allerlei soorten scheidingssituaties en kan in principe in elke fase van scheiding worden ingezet. De methodiek werkt zowel preventief als curatief, en is dus geschikt voor wijkteams en specialistische jeugdhulp.

 

Doel

Het doel van de door Altra ontwikkelde virtual reality is om bewustwording en zelfreflectie te vergroten bij ouders. De ervaring kan ook inzicht bieden aan hulpverleners of anderen die met scheidingskinderen in aanraking komen.

 

Perspectief van het kind

Virtual reality geeft ouders de kans om een gebeurtenis te zien door de ogen van een kind en hierop te reflecteren. Ouders beleven onder begeleiding van een professional een voor hen bekende situatie. Ze bekijken de situatie niet vanuit het standpunt van de ouder, maar vanuit het standpunt van het kind. Ze laten daardoor het eigen perspectief, de eigen woede en verontwaardiging even los. Daardoor ontstaat ruimte om de gevoelens van het kind te voelen en onder ogen te zien. Op basis daarvan kan het gesprek over de eigen situatie makkelijker worden aangegaan.

 

Hoe werkt het?

Social VR heeft samen met professionals van Altra 360-graden-films ontwikkeld. De kijker kruipt via een virtual-realitybril met koptelefoon in de huid van een kind en kan door diens ogen de hele omgeving waarnemen en meemaken, terwijl een scenario tussen de ouders zich ontvouwt. We hebben hiervoor een alledaagse herkenbare situatie uitgewerkt in een gewenst en ongewenst scenario (elk ongeveer 5 minuten) gespeeld door acteurs. De situatie is bewust klein gehouden en herkenbaar voor een zo groot mogelijke groep scheidende of gescheiden ouders, maar ook voor professionals die met allerlei soorten scheidingssituaties te maken krijgen.

 

Gekoppeld aan methodiek

De hulpverleners gaan na het zien van de filmpjes in gesprek met ouders om te reflecteren op wat ze gezien hebben. Dit gebeurt via een speciaal ontwikkelde en vastgelegde methodiek. De film kan in zijn geheel gekeken worden, maar kunnen ook in deelfragmenten worden bekeken. Hierdoor kan de methodiek op maat worden toegepast, gericht op wat bij de cliënt het meeste speelt of belangrijkste is.

 

Contact

info@altra.nl / 020 5558300

Meer over onze hulp bij scheiding

De methodiek VR bij scheidingen is ontwikkeld door Altra en Social VR