Virtual Reality


VR bij thuiszitters

VR-project thuiszitters van start

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat thuiszitters sneller de stap richting de school durven te zetten? Virtual Reality kan een belangrijke bijdrage leveren aan het overwinnen van drempels. Daarom werkt Team Thuiszitters aan een VR-project, waarbij techniek en de totaalaanpak van problemen centraal staan.

Drempels slechten

Team Thuiszitters begeleidt kinderen en jongeren die door een veelheid aan problemen niet meer naar school gaan en langdurig thuiszitten. De ouders hebben sociaal en maatschappelijk vaak een goede positie, maar de kinderen stagneren in hun ontwikkeling. Vaak weten ouders, school en hulpverlening zich geen raad met de situatie; is het niet gelukt de ouders en het kind voor hulp te motiveren. Kinderen zijn vaak moe van alle behandelingen die ze al hebben gehad. We onderzoeken of we met nieuwe technieken een bijdrage kunnen leveren de drempels te slechten.

 

Thuis grootste uitdaging

Nadat we vorig jaar succesvol fondsen hebben geworven voor dit project, is het team begin dit jaar van start gegaan. Er zullen twee VR-films ontwikkeld worden die in de thuissituatie kunnen worden ingezet, omdat daar vaak het grootste struikelblok ligt. In één film confronteren we ouders en leerling met triggers die het thuiszitten in stand houden en één film laat in een good practice zien hoe deze te overwinnen zijn. We onderzoeken of we bestaande VR-films, gemaakt bij Altra College met de scholenbeurs,  kunnen overnemen en aanpassen om jongeren te laten oefenen weer naar school te gaan. Elske de Kanter is intern projectleider, Esther Simao van Social VR is extern projectleider.

 

Over Team Thuiszitters

In Team Thuiszitters werken Altra, De Opvoedpoli/Care Express in regio Amsterdam samen om thuiszitters en hun gezin te ondersteunen en te activeren. Het team bundelt kennis van onderwijs, jeugdhulp en GGZ; werkt samen met school, ouders en alle andere betrokkenen aan hetzelfde plan en doet buiten de gebaande paden wat nodig is om de leerling weer terug te leiden naar perspectief. Ook in Den Haag is een team van start gegaan.

 

Planning

Volgens planning worden de twee nieuwe VR-films in augustus opgeleverd, waarna deze in een pilot worden uitgetest. Zo kunnen de films in de methodiek van Team Thuiszitters worden ingepast. De bedoeling is dat andere organisaties ook van de methodiek gebruik kunnen gaan maken.

 

Contact

info@altra.nl / 020 5558300

 

Deze VR-methodieken zijn ontwikkeld door Altra en Social VR.