Bovenbouw

  • Klas 3

Je krijgt lesstof aangeboden op 3 vmbo-t of 3 Kaderberoepsgericht niveau. In dit leerjaar neem je deel aan het staatsexamen voor de vakken maatschappijleer 1, het sectorwerkstuk, Nederlands en/of Engels en rekenen. Vmbo-t bieden we aan in de profielen: Zorg en Welzijn en Economie, Vmbo-K bieden we aan in de profielen: Zorg en Welzijn en Economie en ondernemen.

 

  • Perspectiefklas

Deze derde klas vooral gericht om je voor te bereiden op een vervolgtraject dat bij je past: jouw perspectief. Het programma stemmen we af op entree arbeid of entree mbo, afhankelijk van jouw mogelijkheden. Je loopt stage, in principe 2 dagen, maar als meer stage beter bij jouw perspectief past, is dat ook prima.
 

  • Klas 4

Je doet in deze klas aan het einde van het schooljaar staatsexamen vmbo-t in de resterende vakken. Na voldoende behaalde deelcertificaten uit klas 3 en 4 ben je in het bezit van een volwaardig vmbo-t diploma. De staatsexamens bevatten voor alle vakken zowel schriftelijke als mondelinge examens. Voor het 4e jaar vmbo Kaderberoepsgericht, zijn we nog in gesprek met regionale vo-partners. We kunnen het 4e jaar alleen diplomagericht aanbieden als we hierbij samenwerken met een reguliere vo en gebruik kunnen maken van hun examenprogramma. Dit afrondende 4e Kaderberoepsgerichte jaar is dus nog in ontwikkeling.