Passend onderwijs

Voor alle leerlingen een passende plek in het onderwijs, dat ideaal wil Altra Educé helpen verwezenlijken. Lees meer over wat wij daarvoor in huis hebben op de website www.educeonderwijs.nl.