Colofon & disclaimer

Colofon

Deze website en domeinnaam zijn eigendom van stichting Altra.
Tekst: Stichting Altra
Vormgeving: www.casperglorius.nl & www.fannymorrien.nl
Techniek: www.swell.nl

 

Disclamer

Tenzij anders vermeld, is deze website, inclusief subsites en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van stichting Altra. Informatie en/of gegevens van de website, inclusief het aangeboden videomateriaal, mogen voor particuliere educatieve/informatieve doeleinden worden gebruikt zonder dat hiervoor toestemming aan stichting Altra behoeft te worden gevraagd. Gebruik van informatie en/of onderdelen van de website voor andere dan bovengenoemde doeleinden is zonder schriftelijke toestemming van stichting Altra niet toegestaan.

 

Altra maakt en beheert deze website wordt met de grootst mogelijke zorg. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via communicatie@altra.nl.

 

Links naar website derde(n)
Op deze website zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites en/of informatiebronnen van derden. Altra heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Derhalve kan Altra geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.

 

Privacy
Altra respecteert de privacy van gebruikers van haar sites en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van aan haar via de website verstrekte informatie.
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het inzicht dat dit oplevert, stelt ons in staat het gebruiksgemak en de online communicatie voor u als bezoeker te optimaliseren.

 

Gebruik van cookies
De website van Altra plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Altra maakt gebruik van cookies op haar website om:

  • de website te testen en te verbeteren ten bate van de gebruikerservaring;
  • het voor de bezoekers mogelijk te maken onze kennis via social media te delen;

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u, dus Altra kan deze data niet tot een individu herleiden, voor zover daar geen aanleiding toe is met het oog op onrechtmatige gedragingen.

 

Vragen over deze disclaimer? Mail naar info@altra.nl.