De Jeugdspecialist in de buurt

Lees in deze bijlage meer over de visie van ‘De jeugdspecialist in de buurt’.

 

Een belangrijk ambitie in de transitie van de jeugdzorg is dat kwetsbare gezinnen goed in beeld zijn en snelle toegang hebben tot effectieve specialistische hulp. Bij deze hulp zijn de eigen kracht, het sociaal netwerk, inclusie en integraliteit belangrijke pijlers. Door sociale veerkracht in de eigen leefwereld te vergroten, kunnen problemen klein blijven en sneller opgelost worden. Voor zes samenwerkende Amsterdamse zorgorganisaties is dit aanleiding om de specialistische jeugdhulp in Amsterdam anders aan te pakken: vanuit de buurt, dicht bij het gezin. En gericht op nauwe samenwerking tussen specialisten met het Ouder- en Kindteam. Onder de noemer ‘De jeugdspecialist in de buurt’ gaat deze maand het eerste team van specialisten uit de startblokken in Amsterdam-Noord.

 

De zes initiatiefnemers van ‘De jeugdspecialist in de buurt’ zijn Altra, de Bascule, Cordaan, MOC ’t Kabouterhuis, de Opvoedpoli en Spirit.

 

Samen met de Ouder- en Kindteams, wijkzorgnetwerken, activeringsteams, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, samen DOEN en zorgaanbieders in de wijk zien zij toekomstkansen in het buurtgericht organiseren van de gespecialiseerde zorg. Deze toekomstkansen vertalen zich in de gezamenlijke ambitie dat kinderen en jongeren zo veilig mogelijk kunnen opgroeien binnen het eigen netwerk in de eigen omgeving, met passende, samenhangen en integrale zorg in de nabijheid. Ook wanneer er specialistische zorg nodig is.

 

‘De jeugdspecialist in de buurt’ is vooral een specialistisch team dat naast alle andere deskundigen in de buurt actief is. Niet langer hoeven kinderen, jongeren en gezinnen te reizen om op locaties buiten hun buurt gebruik te maken van gespecialiseerde hulp. ‘De jeugdspecialist in de buurt’ brengt  de hulp naar het gezin toe.