Onderbouw

  • Klas 1

In klas 1 krijg je les van vakdocenten in vrijwel alle vakken die ook op het reguliere onderwijs worden gegeven. Indien nodig krijg je een sociale vaardigheidstraining aangeboden.

 

  • Klas 2

Je wordt voorbereid op de overstap naar de bovenbouw. In het voorjaar maak je een drempeltoets. Deze toets bepaalt of je klaar bent voor de bovenbouw of dat je nog een jaar in de onderbouw moet blijven. Ook kan de keuze voor de Perspectiefklas gemaakt worden.