Student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

‘Mijn beeld van hulpverlenen is completer en realistischer geworden’

 

Josje studeert Pedagogische Wetenschappen aan de UvA. Ze heeft tien maanden stage gelopen bij Altra 12+ in Nieuw-West. Goed om de theoretsche kennis eens aan de praktijk te kunnen toetsen.

 

‘Ik heb in de eerste plaats hier gesolliciteerd vanwege de doelgroep. Mijn ervaring lag op het gebied van jongere kinderen, het werken met jongeren leek me een nieuwe uitdaging. Hulpverlening aan mensen met verschillende culturele achtergronden boeide mij ook, de diversiteit van de doelgroep in Nieuw-West gaf mij de kans me hierin te verdiepen. Bovendien bood deze stage me de mogelijkheid om verschillende niveaus van de hulpverlening te leren kennen: die van de groepswerker, de staf en de pedagoog (het doen van psychologisch onderzoek).

 

Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk verdiept in de theorie, het was voor mij heel goed om die kennis naast de praktijk te kunnen zetten. Mijn beeld van hulpverlenen is hierdoor completer en zeker ook realistischer geworden. Mijn idealen zijn er niet minder om, maar mijn ideeën zijn nu wel afgestemd op de praktijk. Ik denk dat dit mij tot een betere pedagoge maakt.

 

In de eerste plaats wil ik me nu gaan richten op het afronden van mijn studie. De scriptie is het laatste onderdeel en ik ga me op toeleggen op het schrijven daarvan. Door de stage heb ik een beter beeld gekregen van mijn sterke kanten en werkwensen, ik hoop dan ook binnenkort gericht op zoek te kunnen gaan naar een leuke baan.’

 

Terug naar de vorige pagina