Team Thuiszitters

Met outreachende integrale jeugdhulp weer naar school

 

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs, ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien.

In overleg met het Samenwerkingsverband bundelen Altra, De Opvoedpoli en Care Express de krachten om voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben, een passende oplossing te vinden.

 

‘Geduldige aanpak thuiszitters loont’, artikel OJ Actueel, maart 2017

Voor wie?

Het team is er voor thuiszitters uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo, die kampen met complexe problemen. Het gaat dan zowel om ggz-problematiek bij de jongere zelf, om ‘systeemproblemen’, bijvoorbeeld problemen binnen het gezin of op school, als om leerproblemen en onderwijsachterstanden.

 

De aanpak

Als een jongere langdurig thuiszit, zijn er meestal al aardig wat partijen bij betrokken. Leerplicht, jeugdzorg, jeugdbescherming, school, psychologen, om er eens een paar te noemen. Het team werkt met alle betrokken partijen samenwerken, om tot een succes te komen. Het team bundelt kennis van onderwijs, jeugdhulp en GGZ, werkt buiten de gebaande paden en doet wat nodig is om deze leerling weer aan te laten haken bij het onderwijs en het onderwijs weer aan te laten haken bij de leerling.

 

Stappenplan bij (dreigend) schooluitval

 

Integraal

Voor een integrale aanpak werken we nauw samen met het samenwerkingsverband en leerplicht en hebben we verschillende mensen met verschillende expertise bij elkaar gebracht. We hebben kennis in huis over:

  • onderwijs
  • leerproblemen
  • onderwijsachterstanden
  • systeemgerichte jeugdhulp
  • diagnostiek
  • cognitieve gedragstherapie
  • traumabehandeling / EMDR

 

Vanuit het expertisecentrum zet stichting Orion zich ook in voor een passend onderwijsaanbod aan thuiszitters. Team Thuiszitters en Orion steunen elkaar in dit aanbod en zoeken de samenwerking op waar dat van toegevoegde waarde is.

 

Meer informatie over deze aanpak van thuiszitters:

 

T: 020 – 555 8300

E: Aanmelden@ihub.nu