TOPtraject

TOPtrajecten is een bovenschoolse voorziening die uitgevoerd wordt door Educé in opdracht van het samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. Het is een voorziening voor alle reguliere voortgezet onderwijsscholen in Amsterdam.

Als een school vastloopt met een leerling kan het team van TOPtrajecten mogelijk een rol spelen. Hierbij wordt samengewerkt in de driehoek: school – thuis – leerling. Het doel van de ondersteuning en begeleiding is om de leerling binnen het regulier onderwijs te houden, het liefst op de eigen school.

Op de website van Educé (Voor ieder kind: onderwijs dat écht past – Educé onderwijs (educeonderwijs.nl) lees je meer over de werkwijze van TOPtrajecten.