Veel gestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op vragen die we vaak krijgen. Staat jouw vraag er niet tussen of heb je na het lezen van het antwoord nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Wat doet een mentor?
Elke klas heeft een vaste mentor. Hij of zij onderhoudt contact met je ouders, geeft speciale mentorlessen en houdt bij hoe het met je gaat op school. Als je ergens mee zit, op school of thuis, kun je altijd bij je mentor terecht.
Vraagt Altra College een ouderbijdrage?
Altra College vraagt eenmalig een vrijwillige ouderbijdrage van 100 euro. Op Altra college Zuidoost is er een vrijwillige ouderbijdrage van 50 euro.
Mag je tijdens de pauze roken?
De verschillende afdelingen van Altra College hebben een eigen rookbeleid. Leerlingen onder de 14 jaar mogen in de pauze niet roken. Bij de meeste afdelingen mogen leerlingen tussen de 14 en de 16 jaar alleen roken met schriftelijke toestemming van je ouders. Voor leerlingen boven de 16 jaar is het hun eigen keuze. Kijk bij 'handig om te weten' of er op jouw afdeling een andere regel geldt.
Kan ik een diploma halen op Altra College?
Jazeker! Bij de reguliere afdelingen van Altra College (Centrum, Bleichrodt, Noord, West, Zuidoost, Waterland, Zaanstreek en Haarlemmermeer) kan je examen doen op vmbo, mavo, havo, vwo-niveau. Ook kun je je mbo diploma halen, niveau 1 en 2. Het verschilt per school welk onderwijs we bieden en dus ook welk examen je daar kunt doen. Kijk op de schoolpagina voor meer informatie.    
Welke vakken kan ik volgen?
Dat hangt af van het soort onderwijs dat je volgt. Welke vakken er voor jou zijn, lees in de schoolgids van jouw school. De hoofdvakken zijn: Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, maatschappijleer en sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling (Leefstijl/Kanjer). Aangevuld met: aardrijkskunde, geschiedenis, economie (wereldoriëntatie), lichamelijke opvoeding (gym) en biologie (oriëntatie op de natuur). Voor sommige leerlingen wordt dit aangevuld met praktijkvakken zoals algemene technieken, ICT, consumptieve technieken en beeldende vorming.
Zijn er wel eens tussenuren?
Nee. Als er een docent uitvalt, dan neemt iemand anders het over.
Krijg ik huiswerk op Altra College?
Dat hangt af van de klas waarin je zit, maar ook op het Altracollege kun je huiswerk meekrijgen.
Hoe kunnen mijn ouders mij aanmelden?
Altra College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. en is niet voor iedere leerling toegankelijk. Leerlingen kunnen zichzelf niet aanmelden op Altra College, het samenwerkingsverband beslist wat de beste plek is voor een leerling. Als het samenwerkingsverband vindt dat jij het beste terecht kan op het speciaal onderwijs, geven ze een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring af. Vraag hierom bij de zorgcoördinator van school. Kijk ook bij: Aanmelden.
Hoe onderhouden jullie het contact met mijn ouders?
Wij kunnen op veel manieren contact hebben met je ouders, dat verschilt per Altra College. Denk bijvoorbeeld aan ouderavonden, rapportgesprekken, oudergesprekken, nieuwsbrieven, e-mail, per telefoon, huisbezoek en informatiemiddagen.
Wat doen jullie tegen pesten?
We hebben een pestprotocol. Er is er bij ons op school zoveel toezicht dat we pesten meestal snel signaleren. We grijpen dan direct in: er volgen dan gesprekken met alle betrokkenen. De pester(s) en hun ouders, degene die gepest wordt en soms met de klas. We bedenken wat er moet gebeuren om het pesten te stoppen en houden in de gaten of de aanpak werkt.