Voor wie?

De inspiratieweek is bedoeld voor iedereen die geïnspireerd wil worden op het gebied van jeugdzorg en (speciaal)onderwijs. Professionals die werkzaam zijn in jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, jeugd-GGZ, onderwijs, jeugdwelzijn, justitie en gemeenten. En natuurlijk voor alle medewerkers van Altra, want de inspiratieweek wordt door en voor hen georganiseerd.

 

“De inspiratie wordt geboren uit het werk.” André Maurois, 1885-1967

 

“Kennisdelen is vermenigvuldigen.”

 

“De kennis van de wereld kan je alleen verwerven in de wereld, en niet in een studeerkamer.” Lord Chesterfield, 1694–1773

 

“Het is niet voldoende te weten. Je moet de kennis overwinnen.” J. Boulez

 

“Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn”. Confucius