Privé: Decanaat van Altra College


LOB

 


Bij het vak LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) laten we jongeren nadenken over hun vervolgopleiding en toekomstig beroep. Dat begint al in het eerste jaar bij de vorming van de identiteit, in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel en later volgt de keuze voor een studie en een roc, hbo of universiteit.

 

Belangrijke doelen van LOB zijn:

 • de jongere leert zichzelf kennen;
 • de jongere leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen;
 • de jongere krijgt zicht en grip op de (school)loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier.

 

Loopbaancompetenties
Elke jongere bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties (combinaties van kennis, vaardigheden en houding) wat hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding (loopbaan). Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen jongeren keuzes maken en zelf hun loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn:

 1. kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
 2. motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
 3. werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
 4. loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
 5. netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

 

Loopbaandossier
Een loopbaandossier beschrijft hoe, wanneer en wat een jongere heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn en hoe de jongere die heeft ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rol van ouders
Altra College betrekt ouders bij LOB door:

 • informatie over LOB te geven;
 • ouders in te zetten bij voorlichting aan jongeren;
 • ouders tips te geven voor gesprekken thuis over LOB.

 

Qompas
Binnen Altra College zijn we gestart met de LOB-ondersteuning van de methode Qompas. Binnen Qompas doorlopen jongeren stappenplannen waarin alle relevante informatie aan bod komt. Er is ook een oudermodule beschikbaar. Klik hier voor de link naar Qompas – oudermodule.

 

Qompas mavo
Qompas mavo is een gehele LOB-leerlijn vanaf leerjaar 1 tot en met 4. Het helpt jongeren bij het maken van de juiste keuze voor een profiel, bij zicht en grip krijgen op de eigen kwaliteiten en bij het creëren van een reëel perspectief qua beroep en opleiding. Klik hier voor de link naar Qompas mavo.

 

Qompas onderbouw havo en vwo
Qompas Start is een LOB-leerlijn voor havo/vwo leerjaar 1 en 2. Het wordt gevolgd door de leerlijn Qompas Profielkeuze en de leerlijn Qompas Studiekeuze. Het helpt jongeren zicht en grip krijgen op de eigen voorkeuren, hun loopbaancompetenties en op een aantal studievaardigheden. Er wordt een begin gemaakt met het beantwoorden van vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ Klik hier voor de link naar Qompas Start.

 

Qompas bovenbouw havo en vwo
Qompas Profielkeuze is een LOB-leerlijn in leerjaar 3 (havo) en 4 (vwo). Het wordt vooraf gegaan door de leerlijn Qompas Start en gevolgd door de leerlijn Qompas Studiekeuze. Het helpt jongeren bij het maken van één van de vier eindexamenprofielen en keuzevakken. Het bestaat uit verschillende (ook in de praktijk uit te voeren) stappenplannen, vijf tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Klik hier voor de link naar Qompas Profielkeuze.

 

Qompas Studiekeuze is een LOB-leerlijn in leerjaar 4/5 (havo) en 5/6 (vwo). Het wordt vooraf gegaan door de leerlijn Qompas Profielkeuze. Het helpt jongeren bij het maken van een keuze voor een passende hbo-, of wo-vervolgstudie. Het geeft uitgebreide informatie van ongeveer 500 bachelor studies van de hogescholen en universiteiten in Nederland. Het bestaat uit verschillende (ook in de praktijk uit te voeren) stappenplannen, open dagen kalender, vier tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Klik hier voor de link naar Qompas Studiekeuze.