Ambulant hulpverlener bij Altra Salto en Atos

Bij Altra wordt gekeken naar de talenten van de medewerkers en hier wordt veel mee gedaan. Ik krijg de kans om te proeven van voldoende verschillende dingen.

Manoe Anes (40) is ambulant hulpverlener bij Altra Salto en Atos en werkt al 10 jaar bij Altra. Ze begeleidt leerlingen op verschillende scholen in Amsterdam, gaat op huisbezoek en is daarnaast ook de stage coördinator van Altra Salto en Atos.

 

Waarom heb je er voor gekozen om bij Altra te komen werken?

Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Iedereen in mijn familie staat voor de klas, van mijn ouders en broer tot ooms en tantes. Ik ben dol op het onderwijs, maar wilde niet voor de klas. Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) lagen de banen voor het oprapen en ging werken bij Spirit in de jeugdhulp. Ik heb daarna de overstap gemaakt naar Altra door de onderwijstak, het onderwijs bleef trekken. Hier mocht ik een nieuwe hulpvorm opzetten: Altra Salto en Atos, een onderwijs-zorgarrangement, waarin jeugdzorg en onderwijs gecombineerd worden. En dat doe ik nog steeds met veel plezier.

 

Hoe zou jij je functie in één zin omschrijven?

Mijn basisfunctie is ambulant hulpverlener bij Altra Salto en Atos. Ik ben gekoppeld aan een aantal scholen in Amsterdam en daar ben ik een aantal dagdelen per week aanwezig. Daarnaast maak ik de vertaalslag naar huis, dus ik kom ook structureel op huisbezoek bij leerlingen die ik op school begeleid. We kijken naar die driehoek: leerling, school, thuis en alle andere betrokkenen.

Eigenlijk is mijn functie dus nooit hetzelfde. Dan bedoel ik dat mijn agenda elk moment kan veranderen. Er kan een crisis tussendoor komen, je kan het op het ene moment heel druk hebben en het andere moment juist weer heel rustig. Natuurlijk heb ik mijn basisafspraken, maar het gaat nooit zoals gepland. Daar hou ik van. Ik zou niet blij worden als ik elke dag hetzelfde riedeltje moet doen in dezelfde structuur.

 

Wat spreekt je aan in de werkwijze?

Er is van alles mogelijk, dat vind ik heel leuk. Ik zou niet blij worden van alleen het ambulante stuk, ik vind dat heel leuk en vind het leuk om die vertaalslag te maken, maar van alleen school zou ik ook niet blij worden. De combinatie vind ik heel erg fijn. De hulp kan snel ingezet worden en is laagdrempelig. Op de scholen ben ik een bekende voor de ouders en de leerlingen. Dat wordt als prettig ervaren.

 

Hoe zit een normale werkdag er voor jou uit?

Op maandag- , dinsdag- en woensdagochtend ben ik op school, waar ik begeleidingsgesprekken voer met de aangemelde leerlingen. In de middag ga ik op huisbezoek, naar een vergadering of een projectgroep of besteed ik tijd aan de rapportage. Soms ben je dus eerder klaar en soms heb je pas om 6 uur je laatste huisbezoek en duurt je dag tot half 8. Daarin ben ik heel flexibel. Donderdag is meestal een vergaderdag. Daarnaast heb ik nog een aantal uur in de week voor stage coördinatie, dit verschilt per week hoe druk het is. Zo heb je de weken met werkveldbijeenkomsten, moet je bellen met hogescholen, sollicitatiegesprekken voeren, en staan op stagemarkten en andere weken heb je het heel rustig. De ene keer is het heel druk en de andere keer niet, dat compenseert elkaar.

 

Wat is het leuke van werken bij Altra?

Bij Altra is er veel mogelijk. Bij Altra wordt gekeken naar de talenten van de medewerkers en hier wordt veel mee gedaan. Ik krijg de kans om te proeven van voldoende verschillende dingen. Naast mijn huidige werkzaamheden heb ik de afgelopen jaren meerdere uitstapjes gemaakt; meedenken met de gemeente Amsterdam, onderdeel zijn van een projectgroep of de rol van stagecoördinator bij Altra Salto en Atos vervullen. Dus ik kan er een heleboel leuke dingen er naast doen. Dat is voor mij heel erg belangrijk, als ik dat niet zou hebben, zou ik er minder voldoening uit halen. En niet iedereen wilt dat natuurlijk, maar ik vind het wel fijn dat die mogelijkheid er is. Ik heb collega’s die heel graag lang hetzelfde doen en dat kan hier ook. Maar wil je dat niet, dan krijg je hier alle kansen. Hierdoor voel je je serieus genomen door de organisatie. Zo kan je ontdekken of dat iets is wat je vaker zou willen doen. Zo kan ik blijven doorleren en doorgroeien.

 

Daarnaast vind ik het heel erg fijn dat er in het team en door mijn manager heel erg vanuit vertrouwen gewerkt wordt. Er is zicht op wat ik nog meer kan. Daar doe ik zelf natuurlijk wat in, maar het wordt ook vanuit Altra gezien. Hierdoor wordt ook aan mij gedacht wordt er nieuwe dingen zijn. Er wordt eerst binnen de organisatie gekeken of er iemand geschikt is.

 

Wat moet je in huis hebben om bij Altra je draai te kunnen vinden?

Je moet enthousiast en flexibel zijn. Jezelf niet te veel kaderen. Hiermee bedoel ik flexibel zijn in je tijd, je functie en je bezigheden. Kijk naar het grotere geheel. Dat is ook mijn advies voor mensen die willen solliciteren, kijk niet alleen naar wat er staat, maar kijk ook naar wat is er nog meer mogelijk zou kunnen zijn. Daarnaast moet je lef hebben. We werken met een best pittige doelgroep. We hebben mensen nodig die scholen binnen durven stappen en contacten met scholen durven maken. Eigenlijk moet je dus vooral passie hebben voor je vak.

 

Werken bij Altra wordt omschreven als werken op het snijvlak van onderwijszorg en jeugdhulp, ervaar jij dit ook zo?

Jazeker. Ik val officieel onder de onderwijszorg, maar ik doe ook een heleboel bij leerlingen thuis. We maken juist de verbinding. Door de hulpverlening zowel op school als thuis intensief in te zetten kan er effectief gewerkt worden.