Team/schoolontwikkeling


Ontwikkelen voor teams

 

Het programma ontwikkelen voor teams heeft als uitgangspunt om de veerkracht in teams te helpen en te versterken en daarmee de onderlinge samenwerking tussen de teamleden. Veerkracht is het vermogen om om te gaan met dagelijkse stressoren en levensgebeurtenissen en er ook van te leren. Bij veerkracht gaat het om een mix van waarden en overtuigingen en een positieve levenshouding. Het doel van elke module in dit programma, is om hier aan te werken. Ieder team kan de module zelf uitvoeren. Je hebt geen externe begeleider nodig voor de modules.

De modules die je nu al kunt aanvragen zijn:

 

  • Positieve relaties aangaan

Ondersteunende en inspirerende relaties op het werk, vergroten je werkplezier. Ze zorgen ervoor dat je gemakkelijk bij anderen kunt aankloppen als je iets nodig hebt. Als je elkaar goed kent, weet je daarnaast beter wie je waarvoor kunt benaderen. Lastige zaken zijn hierdoor makkelijker bespreekbaar en er is beter draagvlak voor zaken. Door elkaar te vertrouwen werk je beter samen. Hoe goed zijn de relaties binnen en buiten het team?

 

  • Doelgericht werken

Het is prettig om duidelijke plannen en doelen te hebben. Doordat je een gevoel van richting hebt en begrijpt waarom je bepaalde dingen doet, ervaar je vooruitgang en  voel je dat je zinvol bezig bent. Werken naar doelstellingen toe, iets nuttig bereiken als team, draagt bij aan een positief teamgevoel. Maar hoe helder zijn de doelstellingen eigenlijk? Zijn verwachtingen helder? Hoe effectief word er echt gewerkt aan doelen bereiken? En, hoe zorg je dat je koers houdt wanneer andere taken ook aandacht vragen?

 

In de loop van de tijd worden er nog 8 nieuwe modules ontwikkeld:

 

  • Goede zelfzorg

een team waarvan de leden goed in hun vel zitten, zich gezond en vitaal voelen, functioneert beter. Gezond eten, goed slapen, bewegen en ontspannen zijn zaken die daaraan bijdragen. hoe ga jij daarin met elkaar om, is er ruimte voor pauzes? hoeveel ruimte geef je elkaar in het team om zaken op eigen wijze aan te pakken?

 

  • Omgaan met veranderingen

Verandering hoort erbij en vraagt om meebewegen en weten waarin je meegaat en waarin niet. Het gevoel dat je geen invloed hebt op je omgeving frustreert. het geeft dan rust om je bewust te worden van waar je wel invloed op hebt, en los te laten waar je geen invloed op hebt. Als team vraagt dit om te blijven anticiperen op de toekomst door diversiteit te bevorderen, te weten waar ieders krachten liggen en die bewust in te zetten. hoe zorg je dat veranderingen voor je gaan werken?

 

  • Heldere besluiten nemen

Het voelt goed als je een knoop hebt door gehakt en daar ook naar handelt. Dan kun je verder. Ging dat altijd maar zo makkelijk. Binnen een team kan er heel lang gepraat worden over onderwerpen zonder dat er een besluit wordt genomen. Want: hoe weet je nu of dit een goed besluit is? En wie mag de knoop doorhakken? Als er dan een besluit genomen is, hoe helder is deze dan? Zijn de onderlinge verwachtingen daarover gelijk?

 

  • Zelfacceptatie/koester een positief zelfbeeld

Wij denken wat af in ons leven over wie we zijn en wat we doen. Daarbij zijn we vaak zelf onze grootste criticus. Herkenning en acceptatie van verschillende kanten van jezelf en van teamleden is een belangrijke basis voor goede samenwerking. Voel jij je echt gezien door anderen? In hoeverre accepteer jij jezelf? Is er ruimte om foute te bespreken, om ervan te leren?

 

  • Dingen in perspectief blijven zien

Soms kunnen dingen gebeuren of iets wat een ander zegt, sterk bij je binnenkomen. Je kunt het groter of zwaarder maken dan het is. We kunnen erover blijven denken. het voelt vaak persoonlijk en dat maakt dat je er niet goed meer over kunt praten. Dit komt de onderlinge samenwerking niet ten goede. Wat helpt om dingen in het juiste perspectief te kunnen blijven zien?

 

  • Behouden van een positieve kijk op zaken.

Soms kunnen teams blijven hangen in negativiteit. Men ziet doelen bijvoorbeeld als snel onhaalbaar. Dit kan uiteindelijk zorgen voor stagnatie en demotivatie. Kun je wel zeker weten wat je denkt? Waar liggen kansen? Hoe kun je je richten op kansen en mogelijkheden?

 

  • Trouw blijven aan je waarden

waarom werk je? Wat is belangrijk voor je? Hoe kun je omgaan met dilemma’s en schijnbaar tegenstrijdige waarden combineren? Soms voel je je onder druk gezet om bepaalde waarden te laten varen. Dat voelt altijd fout, maakt dat je je niet meer trots voelt op wie je bent en waar je voor staat…. Ben jij je bewust van je eigen waarden? Hoe kun je daaraan goed vorm geven binnen de werkcontext?

 

  • Bewust stilstaan bij dat wat goed gaat,

maakt dat je meer bereikt. En natuurlijk: alles kan altijd beter. Maar voor je het weet ben je als team elkaar daarin alleen maar aan het opjagen. Terwijl het bewust stil staan bij wat al goed gaat, leidt tot een structureel positievere stemming binnen het team en daardoor, uiteindelijk ook, tot betere resultaten. In hoeverre heb je zelf en/of als team aandacht voor wat er goed gaat?
Heb je als team belangstelling voor een van de nog te ontwikkelen modules, dan kun je je als pilotteam opgeven. De module word dan samen met jouw team ontwikkeld.

 

Denk jij dat dit interessant is voor je team, neem dan contact op met iHub Leren en Ontwikkelen.