Veiligheid


Words and Pictures

Words and Pictures: ouders bespreken met de kinderen wat er aan de hand is of is geweest en nemen de verantwoordelijkheid.

 

Words and Pictures biedt ouders een hulpmiddel om zich te verplaatsen in hun kinderen, te bedenken wat de kinderen van hen nodig hebben, en woorden te vinden voor hun kinderen over ingrijpende gebeurtenissen in hun leven (zoals heftige ruzies tussen ouders, geweldssituaties, verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, eigen uithuisplaatsing of uithuisplaatsing van een ander kind uit het gezin, scheiding).

 

Het kan verschillende doelen dienen, zoals: uitleggen van de zorgen in woorden die passen bij het kind, duidelijkheid over wat er gebeurt en wie daar een rol in speelt, een gezamenlijke uitleg waar beide ouders mee uit de voeten kunnen, ouders helpen verantwoordelijkheid nemen, het kind “ontschuldigen”.

 

In de twee-daagse training komt het  volgende aan de orde:

Theoretische achtergrond,
Hoe ouders zich in hun kind, ten tijde van de gebeurtenissen, kunnen verplaatsen,
Belangrijke thema’s zoals verantwoordelijkheid en trauma,
Hoe het kind, afhankelijk van de leeftijd, kan omgaan met de informatie,
Structuur en werkwijze,
Oefenen.

Deelnemers sluiten de training af met een presentatie van het geleerde door middel van een in de eigen beroepspraktijk gemaakte Words and Pictures.

 

De data van deze tweedaagse training worden later bekend gemaakt.

 

Voorwaarden voor deelname:
Aantoonbaar bedreven in oplossingsgerichte gespreksvoering
Ruime ervaring (enkele jaren) in ambulante hulpverlening
Opgeleid in Signs of Safety of getraind in Focus op Veiligheid.

Voor deelnemers binnen Ihub: toestemming van de leidinggevende.

 

SKJ accreditatie HBO i28 punten (WO wordt aangevraagd).

 

Voor informatie over het actuele aanbod en inschrijven: iHub Leren en Ontwikkelen.