Privé: Altra College Zaanstreek – Nieuws


ESF subsidie aangevraagd voor leerlingen speciaal onderwijs

Onze leerlingen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Daarom heeft De gemeente Zaanstad voor de praktijkscholen (PrO) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) in regio Amsterdam, ESF-subsidie aangevraagd onder de naam “Arbeidstoeleiding PRO-vso ZAANSTREEK-WATERLAND III”. Zo wil de gemeente Zaanstad, die dat coördineert voor de hele regio, ervoor zorgen dat deze scholen extra kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen in het schooljaar 2017-2018.

 

Jongeren van PrO-/vso-scholen zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Voor hen is het moeilijker een baan te vinden en te behouden. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is voor deze groep subsidie beschikbaar gesteld. Doel is het terugdringen van jeugdwerkeloosheid en arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. Uit Aanpak Jeugdwerkeloosheid Zaanstreek-Waterland ‘Van school naar werk’, blijkt dat verdere financiële ondersteuning essentieel is om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt te verbeteren.