Privé: Intervisie & coaching


Coachen of begeleiden van de zorgcoördinator of intern begeleider

“Doe ik de goede dingen en doe ik de dingen goed?”

Als zorgcoördinator of intern begeleider bent u binnen de school vaak de enige met deze functie. Wanneer u in beeld komt, is er vaak al veel aan de hand. Soms is direct handelen noodzakelijk, vaak kiest u ervoor de eerste lijn te ondersteunen en te versterken. Het kan prettig zijn om over dit soort keuzes, over uw profilering en taak in school eens te sparren met een onafhankelijke, deskundige partner. De trainers van Altra coachen zorgcoördinatoren. Ze hebben zelf veel ervaring met zorgcoördinatie, met het coachen van zorgteams en zorgadviesteams en met het leiden van effectieve leerlingbesprekingen.

 

Inhoud van het traject

Samen stellen we de persoonlijke ontwikkelpunten op en daarmee gaan we aan de slag. Tijdens een aantal individuele gesprekken zoeken we een antwoord op uw vragen. Intervisie met collega zorgcoördinatoren is mogelijk bij voldoende belangstelling. Het maximaal aantal deelnemers in intervisiegroepen is zes à acht.

 

Resultaat

Na afloop van het traject hebt u een antwoord op uw persoonlijke leervragen. Uw rol als zorgcoördinator of intern begeleider vult u professioneler in. U heeft meer inzicht in uw kwaliteiten en valkuilen. Door de inhoudelijke uitwisseling versterkt u het zorgproces bij u op school. Daardoor voelt u zich sterker in uw vak.

 

Voor wie?

Beginnende en meer ervaren zorgcoördinatoren en intern begeleiders in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

 

Tijdsbesteding

Het betreft een traject op maat. Aantal bijeenkomsten en duur van de bijeenkomsten stellen we in overleg vast.

 

Tot slot

Tijdens de bijeenkomsten kunnen we ook aandacht besteden aan de praktische kant van het werk, zoals systemen die op uw school gebruikt worden of de communicatielijnen. Ons product ‘inrichten zorgstructuur’ sluit hierbij aan. Ook elementen uit ‘train de trainer’ kunnen worden opgenomen in de training.

Waarom dit coachingstraject?

Passend Onderwijs vraagt van een zorgcoördinator of intern begeleider uitgebreide kennis van veel verschillende onderwerpen. Van hem of haar wordt gevraagd de verbinding op te zoeken met het management én het docententeam. Het gaat om het kind in de klas, ook als zorg vanuit de tweede lijn wordt ingezet. De intervisiegesprekken helpen om het zorgproces op de school en de rol van de zorgcoördinator of intern begleider daarin te versterken.