Privé: Altra Werkt!


Handig om te weten

Ziek melden

Wanneer je ziek bent, meld je je af bij de coach en het stagebedrijf tussen 08.00 en 08.45 uur ’s ochtends.

 

Vakanties

Toeleiding naar de arbeidsmarkt gaat niet goed samen met schoolvakanties. Altra Werkt is daarom het hele jaar voor je beschikbaar.

 

Verzuim en verlof

Jouw ouders kunnen voor jou om bijzondere redenen vrij vragen, bijvoorbeeld als er iets ernstigs is gebeurd in de familie.  Ze moeten vooraf toestemming krijgen van de projectleider. Verzoeken voor verlof langer dan tien dagen sturen we door naar de leerplichtambtenaar, die hierover beslist.

 

Wanneer maken wij een melding bij de leerplichtambtenaar?

  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken zonder geldige reden meer dan zestien lesuren verzuimt.
  • Als je in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan tien keer te laat bent.
  • Bij zorgwekkend ziekteverzuim. Hiervoor kan een afspraak gemaakt wordt met onze schoolarts.
  • Bij verzuim rondom de schoolvakanties.

 

Schoolspullen

Je krijgt de boeken en schriften van school. We geven in sommige gevallen boeken in bruikleen. Natuurlijk ga je daar zorgvuldig mee om. Je levert de boeken aan het einde van het schooljaar weer in. Mocht een boek kwijt zijn geraakt of als het onbruikbaar geworden is, dan brengen we de kosten voor een nieuw boek in rekening.