Methodisch werken


Training Systeemgericht Werken

 

In deze training leer je over het ontstaan en de verschillende stromingen in het systeemgericht werken. Verder worden behandeld: systemische technieken, gezinsstructuren, genogrammen en levensfasen, present zijn (overdracht en tegenoverdracht), taal erbij en familie-opstellingen en de narratieve stroming.

 

Voor informatie zie: iHub Leren en Ontwikkelen.