Methodisch werken


Werkplaatsen VHT-VIB 2021 (WOK’s)

Doel van de werkplaatsen Video Home Training / Video Interactie Begeleiding is het bieden van een omgeving die medewerkers ondersteunt in de uitvoering van de methodiek en die de overdracht van theorie naar de praktijk bevordert. De werkplaatsen sluiten aan bij opleiding in VHT en VIB en dragen bij aan verdere ontwikkeling van de uitvoerende hulpverlener en het op peil houden van de kwaliteit van de uitvoering.

 

Er wordt gewerkt aan de hand van door deelnemers in te brengen casuïstiek en geoefend met het toepassen van (elementen van) van Video Home Training / Video Interactie Begeleiding.

 

De werkplaats vht is de door AIT voorgeschreven werkontwikkelingskring. SKJ geaccrediteerd (2,5 punten).

 

De WOK’s staan open voor deelnemers van andere organisaties.

Data en inschrijven zie: iHub Leren en Ontwikkelen