Familiescan


Factor 04 De relatie tussen ouders en hun kind

Hoe is de relatie tussen de ouders en hun kind?

 

Deze pagina hoort bij de app ‘Familiescan bij scheiding’. De app helpt professionals om een eerste indruk te krijgen van de brede context rond een scheiding. De app is te vinden in de grote appstores en gratis te downloaden voor professionals in de jeugdhulp.

 

Definitie en achtergronden
Een goede relatie tussen ouder en kind is een beschermende factor als ouders uit elkaar gaan. Op basis van gehechtheidsonderzoek weten we dat een goede relatie met tenminste één ouder/verzorger essentieel is voor jeugdigen. Een goede relatie met beide ouders is het ideaal en helpt extra om problemen te voorkomen. Het doel van deze factor is niet om diep in te gaan op gehechtheid. Als er twijfels zijn over de gehechtheid, is diagnostiek door een gedragswetenschapper nodig.

 

Instrumenten en technieken bij informatieverzameling
Om verder zicht te krijgen op deze factor kun je gebruik maken van o.a.:
• dossierinformatie
• gesprekken met ouders, bij voorkeur samen
• gesprekken met de jeugdige
• gesprekken, met toestemming, met overige informanten uit het netwerk (leerkrachten, familie, huisarts, etc.); denk daarbij ook aan de volgende twee instrumenten:
• gesprekken met verwijzer
• vragenlijsten gericht op het vaststellen van problemen bij opgroeien en opvoeden (zoals SDQ, CBCL, OBVL)
• onderzoek door gedragswetenschapper

 

Mogelijke interventies specifiek bij deze factor
Interventies om de band tussen ouder en kind te bevorderen zijn meestal gericht op interactie tussen ouder en kind. Het kan daarnaast zinvol zijn om individueel aan vaardigheden van ouders of kinderen te werken. Als er twijfels of zorgen zijn over de gehechtheid is nadere diagnostiek nodig om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

 

Specifiek voor deze factor kun je denken aan inzet van:
• ouderschapsbemiddeling en/of omgangsbegeleiding
• (handelingsgerichte) diagnostiek om de schade nader in beeld te brengen en oplossingsrichting te bepalen
• hulp gericht op bevorderen/herstellen gehechtheid
• hulp aan kind gericht op bijvoorbeeld trauma- en verliesverwerking of omgaan met psychiatrie bij ouders

 

Extra instrument: relatie tussen ouders en kind taxeren en bespreekbaar maken

Meer informatie en contact