Familiescan


Factor 07 Omgang: houding van ouders

Werken ouders(s) mee aan de omgangsregeling?

 

Deze pagina hoort bij de app ‘Familiescan bij scheiding’. De app helpt professionals om een eerste indruk te krijgen van de brede context rond een scheiding. De app is te vinden in de grote appstores en gratis te downloaden voor professionals in de jeugdhulp.

 

Definitie en achtergronden
De houding van beide ouders is mede-bepalend voor het succes van de omgangsregeling. De beste situatie is als ouders hun kind het contact met de andere ouder gunnen en hun kind hierbij kunnen ondersteunen. Meewerken aan uitvoering van de omgangsregeling, hun kind laten weten dat het het fijn mag hebben bij de andere ouder, en positief met en over elkaar communiceren in het bijzijn van hun kind, zijn belangrijke uitingen en handelingen. Een negatieve houding is niet altijd onwil. Ouders kunnen zich oprecht zorgen maken over het contact van hun kind met de andere ouder en er kunnen ook echt vervelende dingen voorgevallen zijn. Het is van belang om te achterhalen hoe ouders tegenover de omgang staan en of ze hieraan mee (kunnen) werken.

 

Instrumenten en technieken bij informatieverzameling
In het Internationaal Verdrag Rechten voor het Kind is vastgelegd dat kinderen recht hebben op omgang met beide ouders. Gesprekken met ouders, jeugdigen, derden en informatie uit dossiers zijn de belangrijkste bron van informatie om te achterhalen hoe de ouders tegenover de omgang staan. Ook observaties van gedrag bij bijvoorbeeld overdrachtsmomenten kunnen veel informatie geven.

 

Het antwoord op o.a. onderstaande vragen kan belangrijke informatie opleveren:

• heeft het kind contact met beide ouders?
• wat voor vorm heeft dit contact?
• hoe vaak is er contact?
• zijn beide ouders in staat om impliciet en expliciet toestemming te geven aan het kind om op positieve wijze contact te hebben met de andere ouder?
• zijn de kinderen aanwezig als ouders met elkaar in conflictueus gesprek zijn?
• hoe gedragen ouders zich ten opzichte van elkaar, waar de kinderen bij zijn?
• hoe gedragen ouders zich ten opzichte van hun kind, waar de andere ouder bij is?

 

Mogelijke interventies specifiek bij deze factor
Kies bij voorkeur interventies die de stem van het kind een plaats geven.

 

Specifiek voor deze factor kun je denken aan inzet van:
• ouderschapsbemiddeling en/of omgangsbegeleiding
• mediation ouders

 

Meer informatie en contact