Over ons


Onze partners

Effectieve hulpverlening en onderwijs is een kwestie van samen doen, dat is de overtuiging van Altra. Samenwerken rondom leerling en gezin en elkaars expertise optimaal benutten. Door verwijzing en uitwisseling van informatie met ketenpartners soepel te laten verlopen. Door efficiënt af te stemmen en samenwerking te vergroten. Want samen bouwen we aan een toekomst voor ieder kind.

 

Bestuurlijke samenwerking: iHUB

Altra bundelt haar krachten met Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli in een bestuurlijke samenwerking onder iHUB. Bij iHUB worden jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd ggz onder één dak vormgegeven. Met een combinatie van zorg en onderwijs biedt iHUB een passend aanbod aan kinderen en hun ouders die dat nodig hebben. Ga naar www.ihub.nu om meer te ontdekken over dit samenwerkingsverband.

 

Samenwerken rondom cliënt en leerling

We werken samen om de beste, liefst integrale zorg en onderwijs te bieden. Een groot deel van onze cliënten of hun ouders heeft psychiatrische klachten: Altra werkt daarom samen met de GGZ. Vrijwel alle jeugdhulpcliënten van Altra zitten op school. Altra werkt daarom samen met, op en vanuit de scholen. Evenzo met de ouder- en kindcentra, centra voor jeugd en gezin, de jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk, de reclassering, etc.

 

Wanneer Altra samen met anderen hulp aan hetzelfde gezin biedt vindt altijd afstemming plaats. Zodat de hulpverleners van verschillende instellingen over en weer op de hoogte zijn van

elkaars activiteiten en deze af kunnen stemmen. Als een intensievere samenwerking nodig blijkt, maken we afspraken over de doelen van de hulp en ieders aandeel daarin. We overleggen over de voortgang aan de hand van het hulpverleningsplan en de voortgangsrapportages, zodat de continuïteit in de hulp gewaarborgd blijft.

 

Structurele samenwerking in de jeugdzorg

Gezinnen die zijn vastgelopen weer perspectief bieden. Kinderen met psychische problemen behandelen. Jongeren helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Dat is waar we het voor doen! Om dat zo goed mogelijk te doen, werkt Altra nauw samen met partners die met net andere expertise. Zo zijn we erachter gekomen dat Altra en De Opvoedpoli elkaar heel goed aanvullen. We hebben samen (en met anderen) al heel wat mooie initiatieven tot stand gebracht, zoals Team Thuiszitters en het A team. En dat is nog maar het begin. Om de samenwerking echt handen en voeten te geven, vallen beide organisaties sinds september 2017 onder hetzelfde bestuur.

Altra heeft daarnaast een structurele samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Centra voor Jeugd & Gezin, andere aanbieders van zorg, de overheid en het onderwijsveld. Altra participeert in de jeugdzorgoverlegstructuur in Stadsregio Amsterdam.

 

Structurele samenwerking in het onderwijs

Altra participeert in de overlegstructuren van het onderwijs.

  • Met alle scholen waar Altra actief is wordt frequent overleg gevoerd over de samenwerking.
  • Met de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs zijn hechte banden, frequent overleggen we over boven- en tussenschoolse voorzieningen en de invulling van passend onderwijs.
  • Met de samenwerkingsverbanden voor het VMBO is structureel overleg over gezamenlijke projecten op het VMBO.
  • Met diverse onderwijsinstellingen is structureel overleg rond de onderwijsprogramma’s en de mogelijkheden tot stage.
  • Altra is ook vertegenwoordigd in het ABOSO (Algemeen bestuurlijk Overleg Speciaal Onderwijs ten behoeve van de begeleiding van leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen) en het OSVO (de vereniging van vertegenwoordigers van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs).