Virtual Reality


Virtual Reality

Met virtual Reality beleef je sociale interactie op een vergelijkbare manier als in de realiteit, soms zelfs sterker. Je leert je emoties, fysiologische reacties en bijhorende gedachten te herkennen. Doordat je een situatie bekijkt vanuit het perspectief van een ander, wordt je je meer bewust van de gevolgen van je eigen handelen. Het is een intensieve maar veilige manier om te oefenen en te reflecteren. Daarom maakt Altra graag gebruik van Virtual Reality in de hulpverlening. Op dit moment werken we met drie VR-methodieken.

Kijken door de ogen van een kind

Inzet van virtual reality bij complexe scheiding

Wat doet het met een kind als ouders negatief praten over elkaar? En hoe voelt het als ouders vervelende dingen tegen anderen zeggen over elkaar? Hoe lastig het is als je het gevoel hebt dat je een kant moet kiezen? Met virtual reality kunnen ouders en hulpverleners zelf beleven hoe dat voelt.

Kijk verder

 

Docenten trainen met VR

Bewust worden van emoties

Om nieuwe en al wat meer ervaren docenten te trainen in het omgaan met leerlingen in het speciaal onderwijs, heeft Altra de virtual reality-training ‘Be in the classroom’ ontwikkeld. Docenten maken in een virtuele setting verschillend leerlinggedrag mee en kunnen zo ervaren wat dat met hen doet. Hoe zouden zij reageren in zo’n situatie?

Kijk verder

 

VR-project thuiszitters van start

Virtueel drempels slechten

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat thuiszitters sneller de stap richting de school durven te zetten? Virtual Reality kan een belangrijke bijdrage leveren aan het overwinnen van drempels. Daarom werkt Team Thuiszitters aan een VR-project, waarbij techniek en de totaalaanpak van problemen centraal staan.

Kijk verder