Fiom


Niet zelf voor je kind zorgen

Er kunnen redenen zijn waarom je niet zelf voor je kind kan zorgen. Bijvoorbeeld omdat je niet getrouwd bent en vreest te worden uitgestoten door je familie. Of omdat om een andere reden niemand mag weten dat je een kind krijgt. Wat de reden ook is, als je niet zelf voor je kind wilt of kunt zorgen, en abortus is geen optie (meer), dan kun je denken aan afstand ter adoptie of plaatsing in een pleeggezin. Een moeilijke en ingrijpende beslissing, die je niet van de ene op de andere dag neemt. Fiom ondersteunt je bij het komen tot een voor jou goede beslissing (Fiom is hierin neutraal). Fiom biedt jou (en je eventuele partner) emotionele en praktische begeleiding.