Fiom


Voor verwijzers

Wie beroepshalve* te maken krijgt met vragen over:

  • alleenstaand moeder worden
  • (on)gewenste zwangerschap (ook tienerouders en abortushulpverlening)
  • begeleiding bij afstand ter adoptie
  • onverwerkte abortus
  • hulp aan afstandsmoeders, geadopteerden en adoptiefouders

kan ons bellen voor overleg, consult en/of verwijzing.

 

Iedereen kan cliënten naar Fiom verwijzen. Er zijn geen speciale aanmeldingsformulieren of ingewikkelde procedures nodig. Je kunt bellen en er kan dan eventueel een vooraanmelding worden gedaan, waarna de betrokkene zelf een afspraak met ons kan maken.

 

* bijvoorbeeld als huisarts, vroedvrouw, maatschappelijk werker, jeugdbeschermer, leerkracht, psycholoog of psychiater.