School zoekt zorg


Voortgezet onderwijs

De overstap van de basischool naar het voortgezet onderwijs is altijd spannend. Het kind krijgt veel meer verantwoordelijkheid en vrijheid. Moet leren plannen en organiseren. En leren omgaan met opspelende hormonen. Naarmate de leerling ouder wordt, groeit zijn of haar interesse. Voor andere dingen dan school. Geen wonder dat een schoolcarriere niet altijd soepel verloopt.

 

Docenten moeten vaak alle zeilen bijzetten om een vruchtbaar leerklimaat in de klas te scheppen.Wat bij de ene klas prima werkt, lijkt in de andere klas totaal niet aan te slaan. Het combineren van mentrotaken en lestaken vergt veel. Dan is ondersteuning meer dan welkom.

 

Op talloze scholen in Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, Amstelland en de Meerlanden, biedt Altra die ondersteuning. De medewerker van Altra is vaak een vaste waarde op school. Aanspreekpunt voor leerling, ouders, zorgteam en schoolleiding.

 

‘Mijn school hecht zeer aan goed contact met ouders.

Het is zo belangrijk dat ouders en school één lijn trekken. Gelukkig gaat dat in

negentig procent van de gevallen prima. Maar het komt voor dat je er als school

en ouders níet samen uitkomt. Dat ouders boos zijn op school en niet mee willen

werken. In die uitzonderingen doen we een beroep op Altra.’

Zorgcoördinator scholengemeenschap

 

Wat we bieden

We bieden wat op uw school nodig is. Wat we in ieder geval in ons pakket hebben:

  • individuele begeleiding  van leerling en docent;
  • gerichte trainingen voor leerling en docent;
  • groepsgerichte begeleiding en training;
  • trajectklas;
  • coaching;
  • intervisie;
  • ondersteuning van leerlingen, ouders en leerkrachten;
  • de overstap.

 

Kijk voor een uitgebreide lijst bij ‘Alle programma’s op een rij’.

 

Wilt u een afspraak maken? Kijk dan even bij de contactgegevens voor de manager in uw regio.