Professionals


School zoekt zorg

Uw school staat voor nieuwe uitdagingen. Hoe kunt u uw leerlingen zo goed mogelijk begeleiden, uw docenten toerusten, ouders de juiste hulp bieden? Altra is hierin uw partner met brede ervaring, ook op onze eigen scholen. Passend onderwijs voor alle leerlingen vraagt om maatwerk.

 • De juiste didactische ondersteuning voor leerlingen;
 • De juiste pedagogische ondersteuning van ouders en kinderen;
 • De juiste ondersteuning voor docent en team.

 

Altra is actief in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

 

Meedenken

U kunt als school veel zelf. U kent de leerlingen, u kent de ouders. Toch is het fijn een partner te hebben, die onderdeel uitmaakt van uw school, maar expertise van buiten meeneemt. Die kennis van onderwijs én van jeugd & opvoedhulp in huis heeft. Die individuele begeleiding kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Die uw docenten en team kunnen coachen in de omgang met leerlingen met opvallend gedrag. En vooral, die met u kan meedenken.

 

Zorg vanuit de school organiseren

Scholen signaleren vaak als eerste als een kind het moeilijk heeft en het gezin niet goed functioneert. Ondersteuning van jeugd & opvoedhulp kan dan uitkomst bieden. Niet los van elkaar, maar samen met de school en de ouders.

 • Dat is goed voor school, want een kind dat goed in zijn vel zit presteert beter.
 • Dat is goed voor de leerkracht, want de klas draait soepeler als problemen worden aangepakt.
 • En bovenal is het goed voor ouder en kind, want goed afgestemde begeleiding op school en thuis maakt de hulp zoveel effectiever.

Die ondersteuning is laagdrempelig en effectief als de school de thuisbasis wordt van waaruit de zorg wordt georganiseerd.

 

Het voordeel van jeugdhulp in de school:

 • laagdrempelig advies voor leerkrachten en ouders;
 • expertise in huis;
 • observatie en handelingsgerichte adviezen en ondersteuning;
 • eenvoudige toegang tot trainings- en jeugdhulpaanbod;
 • directe ondersteuning bij crisissituaties;
 • multidisciplinair advies en expertise rondom het handelingsplan.

 

Maatwerk

U heeft al veel expertise op het gebied van begeleiding van leerlingen in huis? Altra levert ook training en advies op maat.  Zo koos de Praktijkschool uit Uithoorn bewust voor de intervisie van Altra.. ’Ik ben erg gelukkig met het brede aanbod van Altra. Veel expertise hebben we zelf al in huis. Daarom kiezen wij ervoor ons docententeam te versterken. De intervisie die Altra biedt, is daar een uitstekend middel voor.’ Teamleider Koos Klok.

 

Meer weten over de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact met ons op.