Specialistische jeugd & opvoedhulp


(Dreigend) schooluitval

Ieder kind heeft recht op een passende plek in het onderwijs. Tijdens de schoolloopbaan kunnen ze allerlei obstakels tegenkomen. De meeste zijn gelukkig klein, maar sommige jongeren krijgen te maken met ernstigere problemen zoals leerproblemen, gedragsproblemen of problemen thuis. Altra werkt samen met partners aan het voorkomen van schooluitval en werkt met jongeren die om welke reden dan ook toch zijn uitgevallen, weer aan nieuw perspectief. Dit vraagt maatwerk, elke leerling is immers anders. Altra biedt naast een doorlopende leerlijn ook een doorlopende zorglijn voor jongeren die (dreigen) uit te vallen. We bieden hulp in aansluiting op en in samenwerking met het speciaal onderwijs, met het praktijkonderwijs, met het speciaal basisonderwijs en met alle andere scholen met veel zorgleerlingen.

Diagnostiek

Wanneer een leerling vastloopt op school zetten we handelingsgerichte diagnostiek in om te kijken wat er aan de hand is. We kijken integraal naar het gedrag, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en leerproblemen. Op deze manier brengen we samen in kaart waardoor iemand niet meekomt. Van daaruit kijken we wat we het beste kunnen doen om de problemen op te lossen. Met de jongeren, ouders en docenten maken we een plan. Soms is intensieve ambulante gezinsbegeleiding (IAG) nodig, soms is een specifieke training voldoende.

DE BOUWSTENEN 

Programma                Doel
Overstap Soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs.
Stop Werken aan het gedrag, beperken van leerachterstand.
Toptraject Hulp bij gedrag, thuissituatie, schoolse vaardigheden, onderwijszorg, beperken van leerachterstand.
AToS: Ambulante hulp Thuis en op School Begeleiding op het gebied van opvoeding,  gedrag of schoolse vaardigheden.
Beter pASSendklas Intensieve begeleiding van thuiszittende leerlingen met ASS.
School2Care Laatste kans voor leerlingen met een opstapeling van problemen.
Altra Werkt! Arbeidstoeleiding.
Handelingsgerichte diagnostiek Houvast bij de hulp aan (dreigend) schooluitvallers.

 

 ‘Ik begin wel gewend te raken aan de hulp, maar Farah blijft mijn coach, ook als ik op het ROC zit. Dat is fijn. In het begin dacht ik dat ik hier voor niks zat, maar dat is uiteindelijk niet zo. Het heeft wel geholpen.‘ Sanne, leerling van School2Care.