Alle programma’s op een rij


Intensieve ambulante gezinsbegeleiding

Altra ondersteunt, thuis en op school

Komt een kind door zijn gedrag thuis, op school of in zijn vrije tijd vaak in de problemen? Lukt het de ouders niet thuis voldoende structuur en stabiliteit te bieden aan de kinderen? Hoe kunnen de ouders het kind beter begeleiden en hoe kan school beter omgaan met het gedrag van het kind? Het IAG-programma van Altra biedt hulp aan kinderen, ouders en aan de school van het kind. IAG staat voor Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding.

 

Verhalen uit de praktijk

“Achter de voordeur”

“Een successtory”

“Het gaat niet altijd goed”

 

Doelgroep

IAG is bedoeld voor gezinnen die kampen met problemen met opvoeden en opgroeien. Er is vaak sprake van langdurige, complexe problematiek op meerdere terreinen, zowel bij het kind als bij de ouders.

 

Doel

  • Het kind weet hoe hij om kan gaan met zijn problemen en voelt zich weer prettig en veilig op school en thuis.
  • De ouders voelt zich zekerder over de opvoeding en ervaren dat ze weer in staat zijn hun problemen zelf op te lossen.
  • De dagelijkse organisatie van het gezin is helder.
  • Er is steun van familie, vrienden of buren.
  • De school en de leraar weten beter hoe ze op een positieve manier kunnen omgaan met het kind.

 

Werkwijze

Het programma ondersteunt ouders, kind en school van het kind. Ons uitgangspunt: gezinnen komen vanuit hun eigen kracht tot oplossingen en wij ondersteunen daarbij.

  • De gezinsbegeleider zoekt eerst samen met het gezin uit wat de grootste problemen zijn en hoe die worden veroorzaakt.
  • Vervolgens bedenken ze een plan om de problemen aan te pakken. De gezinsbegeleider komt bij het gezin thuis en onderhoudt contact met school. Samen met ouders, kind en de leraar werken we aan het oplossen van de problemen.
  • De ouders krijgen praktische tips, waarmee ze meer vat krijgen op de opvoeding. Als het nodig is, schakelen we ook andere hulpverleners in, bijvoorbeeld om te helpen bij het vinden van werk of het ordenen van de financiën.
  • We werken aan het netwerk en kijken we of het gezin (meer) steun uit de omgeving kan krijgen, bijv. van familie, vrienden of buren.

 

Duur van het programma

Het gezin heeft wekelijks contact met uw gezinsbegeleider. In het begin kan dat wat meer zijn, aan het eind van het programma wat minder. Het programma duurt zo lang als nodig, maar ongeveer tien maanden.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de jeugdhulp van Altra kunt u contact opnemen met het aanmeldteam.