Alle programma’s op een rij


NIKA (hechting)

Regelmatig komt het voor dat opvoedproblemen samenhangen met hechtingsproblemen. In deze gevallen moet eerst hieraan worden gewerkt alvorens aan de slag te gaan met het aanleren van opvoedvaardigheden.

 

“Het moment pakken”

 

Doelgroep

Het programma richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 12 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Ouders die onvoldoende alert reageren op de signalen van het kind en deze niet juist interpreteren of niet adequaat reageren. Met name bij ouders die onder grote stress staan, bijvoorbeeld wegens een stuklopende relatie of financiële problemen, speelt verstorend opvoedgedrag dikwijls een rol bij de problematiek. Hetzelfde geldt voor ouders met posttraumatische stress-klachten of een belast hechtingsverleden.

 

Doel

Verstorend opvoedgedrag bij ouders te verminderen en sensitief en responsief opvoedgedrag te bevorderen

 

Werkwijze

In dergelijke situaties kan het programma NIKA een oplossing bieden. Dit is een kortdurende interventie om verstorend opvoedgedrag bij ouders te verminderen en sensitief en responsief opvoedgedrag te bevorderen. Met behulp van videofeedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten wordt verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd. De ouder leert bij het kind aan te sluiten en zowel de emoties als het gedrag van het kind te reguleren.

  • Voorafgaand aan de interventie vindt een voormeting plaats.
  • Dan volgen 4 interventiesessies.
  • De interventie eindigt met een nameting.

NIKA kan een belangrijke module zijn van een meer omvattende aanpak om de veiligheid in het gezin te vergroten.

 

Meer informatie

Wilt u meer weten of Videohometraining – hechting / NIKA inschakelen, neem dan contact op met het contactpunt.