Alle programma’s op een rij


Traumabehandeling

Terug naar evenwicht

Voor wie?

Soms kunnen ouders en kinderen niet meer van loskomen van een ingrijpende gebeurtenis uit het verleden. Gezin, kind of ouders blijven spanning vasthouden en zijn emotioneel uit evenwicht. Bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld, een vluchtervaring, immigratie, moeizame scheiding van de ouders of door een ernstige en ingrijpende ziekte. Dan kan een traumabehandeling uitkomst bieden.
Deze behandeling kan ook geschikt zijn voor vluchtelingen. Altra werkt zo veel mogelijk cultuursensitief.

 

Doel

Het doel van traumabehandeling is dat de problemen zo verminderen, dat de gebeurtenis het leven niet meer beheerst.

Hoe doen we dat?

1. Diagnostiek.
Allereerst kijken we of er daadwerkelijk sprake is van een trauma, zo ja, hoe ernstig deze is en wat eraan gedaan kan worden.

 

2.Voorwaarden creëren. 
Voor een succesvolle behandeling zorgen we eerst dat aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan.

  • Veiligheid. Om te kunnen helen en geen nieuwe trauma’s op te lopen, moeten ouder en kind veilig zijn. We kunnen Families First en Signs of Safety inzetten om aan veiligheid te werken.
  • Hechting: om te kunnen behandelen is het belangrijk dat het kind een veilig hechtingsfiguur heeft om de stress bij kwijt te kunnen, om het kind weer in balans te brengen en om het kind te laten herstellen van de stress die een behandeling met zich mee brengt. Nika is het programma waarmee we aan veilige hechting werken.
  • Emoties verwerken. We geven uitleg over verschillende emotieregulatiestrategieën en helpen ouders als dat nodig is deze aan te leren. Zodat zijn op ghun beurt het kind deze helpende strategieën aan kunnen leren.
  • Psycho-educatie aan de ouder, leerkracht en eventueel aan kind.

 

 

3. Traumabehandeling. Deze kan bestaan uit de (combinatie van) de volgende elementen:

  • Words&Pictures. Een verhaallijn met illustraties voor kinderen, die ouders, verzorgers, het netwerk en professionals handvatten geeft om de juiste woorden te vinden om moeilijke zaken met kinderen te bespreken.
  • EMDR, een therapeutische behandeling die vaak wordt toegepast om de vastgelopen verwerking van traumatische ervaringen weer op gang te helpen. Bij jonge kinderen met behulp van Story telling, een verhalenmethode
  • Levensboek.
  • Therapeutische verhalen.

 

Altra werkt voor langdurige traumabehandeling intensief samen met diverse GGZ instellingen, waartonder Bright GGZ en De Waag. Speltherapie kan ingezet worden in een van deze fases.