Alle programma’s op een rij


Triple P niveau 4 en 5

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een programma voor opvoedondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar.

 

Triple P niveau 4.  Triple P niveau 4 is één van de intensievere niveaus en richt zich specifiek op ouders met kinderen die ernstige emotionele en gedragsproblemen hebben. Ouders leren hoe zij een positief contact met hun kind kunnen bevorderen, hoe ze nieuw gedrag kunnen aanleren en hoe ze kunnen omgaan met ongewenst gedrag. De positieve krachten in het gezin worden zo versterkt en de risicofactoren verminderd.

 

Triple P niveau 5. Wanneer het in het gezin niet soepel loopt en het kind ernstige gedragsproblemen heeft, kan Altra een intensieve individuele training aanbieden, zoals Triple P niveau 5. Dat programma is gericht op gedragsproblemen van het kind in combinatie met problemen van de ouders, zoals: relatieproblemen, conflicten over opvoeding, stress en depressie. Ouders krijgen extra ondersteuning bij de toepassing van opvoedingsvaardigheden in moeilijke situaties.

 

Doelgroep en methode

 

triple p 4 en 5

Meer informatie over de methode: www.triplep-nederland.nl. Meer informatie of onze hulp inschakelen? Neem dan contact op met het aanmeldteam.