Specialistische jeugd & opvoedhulp


Complexe scheidingsproblematiek

Als ouders van elkaar scheiden, blijven zij ouders/opvoeders van hun kinderen. Samen het ouderschap vormgeven tijdens en na de scheiding gaat niet altijd vanzelf. Soms is het zo ingewikkeld dat de strijd tussen ouders hoog oploopt en het belang van het kind wordt vergeten. Aanhoudende strijd tussen ouders heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Altra kan helpen om overleg en samenwerking tussen ouders weer mogelijk te maken in het belang van hun kinderen.

 

Altra heeft in samenwerking met iHUB de App FamilieScan bij scheiding ontwikkeld. Deze helpt professionals om snel breed zicht op de situatie te krijgen. Zo kan het gesprek met ouders en kinderen goed gevoerd worden. Meer informatie of de app downloaden via familiescanbijscheidingen.nl.

 

 

Virtual Reality

We gebruiken veelal talige interventies die we spekken met voorbeelden en oefeningen om ouders te helpen na te denken over de gevolgen van hun gedrag. Maar kunnen ouders echt invoelen hoe een kind de – soms slechts subtiele – spanning tussen de ouders beleeft? Door zo’n situatie in virtual reality zelf mee te maken, lukt dat wel. En dat heeft een enorme impact. Meer weten?

 

DE BOUWSTENEN

Programma                Doel
Familiscan bij scheidingen Snel een breed zich op de situatie.
Handelingsgerichte diagnostiek Diagnostiek rond omgang, gehechtheid en trauma.
Ouderschap Blijft (bemiddelingsgesprekken en omgangsbegeleiding) Herstel van communicatie tussen ouders en contactherstel met kind(eren).
Samen Hier Omgangshuis van Altra, werken aan herstel van duurzaam contact met beide ouders
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding Opvoedondersteuning bij scheiding.
Kind- en oudertherapie Bij emotionele en gedragsproblemen en traumaklachten.
NIKA Werken aan een gezonde hechting tussen ouder en kind.
Signs of Safety Werken aan veiligheid.
Ambulante spoedhulp/Families First Crisissituatie oplossen.

 

‘Ik kan mijn ex niet veranderen. Wel hoe ik ermee omga.’

 

Loyaiteit

Wat doet het met een kind als het constant tussen twee vuren zit en het gevoel krijgt te moeten kiezen? Ouders schatten de gevolgen daarvan vaak niet goed in. Daarom ontwikkelde Altra een animatie, die de ouders door de ogen van het kind naar hun conflict laat kijken.

 

 

Altra biedt hulp bij vechtscheiding

Dreigt een kind de dupe te worden van de echtscheidingsproblemen van zijn ouders, bijvoorbeeld omdat het om een vechtscheiding gaat? Neem contact met ons op: via het aanmeldteam.