Nieuws

Uw privacy

Als organisatie voor jeugdhulp en speciaal onderwijs doen wij er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te borgen. Dat is niets nieuws. Daar zetten we ons al vele jaren voor in. Omdat wij werken volgens ISO-normering stellen wij hoge eisen aan onze interne procedures voor verwerking van persoonsgegevens. Deze is beschreven in onzeprivacyverklaring . Wij vinden het belangrijk dat u erop kunt vertrouwen dat wij toezicht houden op uw privacy. Hier vindt u onze privacyregeling voor jeugdhulp en voor onderwijs.