Nieuws

Brede belangstelling voor SCRES, screening en evaluatie bij scheidingshulp

Twee jaar geleden maakten Altra (onderdeel van iHUB), Sterk Huis en de Universiteit van Utrecht (UU) een start met de ontwikkeling van SCRES, een gevalideerd instrument voor screening en evaluatie bij scheidingshulp. De behoefte aan hulp bij complexe scheidingen neemt nog steeds toe. De vraag is of wij dan als hulpverleners het juiste doen voor ouders en kinderen. SCRES speelt daarop in en meet de uitkomsten van de hulpverlening. Inmiddels geniet het instrument een brede belangstelling en toepassing. Afgelopen donderdag waren de drie samenwerkingspartners betrokken bij de posterpresentatie tijdens het congres Jeugd in Onderzoek. De presentatie was in handen van Olaf Goorden (iHUB), Bernadette Janssen (Sterk Huis) en Inge van der Valk (UU). Bekijk de posters hier en hier.

 

Geschikt voor praktijk- én effectonderzoek
SCRES is bij uitstek een instrument voor gebruik in de dagelijkse praktijk. Belangrijkste doel is om de situatie van ouders en kinderen inzichtelijk te maken en met die informatie samen met hen te beslissen over doelen voor de hulp. Die informatie is ook direct inzetbaar voor (effect)onderzoek. Het instrument bestaat uit stellingenlijsten met daarin alle hoofdthema’s van scheidingshulp. Er is een stellingenlijst voor ouders. En er is een stellingenlijst voor kinderen vanaf 8 jaar. Inmiddels zijn er in heel Nederland al meer dan 15 organisaties aangesloten bij een pilot om SCRES in de praktijk toe te passen en actief door te ontwikkelen. Deze organisaties werken allemaal met één van twee grote landelijke scheidingsmethodieken: ‘Ouderschap Blijft’ en ‘Ouderschap Na Scheiding’. De vragenlijst sluit hier goed bij aan. Zo is het mogelijk de werkzaamheid van de hulpverlening straks goed te bundelen en vergelijken.

 

Subsidies als basis financiering
De ontwikkeling van SCRES is medemogelijk dankzij subsidies van ZonMW, Pro Juventute en de landelijke vereniging Ouderschap Blijft. Naast de drie genoemde samenwerkingspartners waren ook onder andere de jeugdzorgorganisaties Jeugdformaat en Elker betrokken bij de ontwikkeling. Voor alle partners speelt de effectiviteit van de behandeling bij complexe scheiding een belangrijke rol in de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. In het najaar zullen de samenwerkingspartners zich ook internationaal presenteren tijdens het internationale congres IAFP.

 

Contact
Neem voor meer informatie contact op met Olaf Goorden.