Nieuws

Welke hulp biedt Altra jeugdhulp?

Voor verwijzers heeft Altra de specialistische jeugdhulp compact beschreven in een korte brochure. Onze hulp rust op twee pijlers: familiezorg en onderwijszorg. Samen met het gezin en onze partners werken we aan het doorbreken van patronen die vaak van generatie op generatie door worden gegeven, en streven we ernaar dat de kinderen later een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Ons uiteindelijke doel is dat de kinderen en jongeren die we nu bijstaan, ons in de toekomst niet meer nodig hebben als ze zelf een gezin hebben gesticht. Bekijk onze brochure!