Nieuws

Cursus jeugdhulp bij vechtscheiding voor advocaten groot succes

Om advocaten meer inzicht te geven in jeugdhulp organiseerde Altra een cursus specialistische jeugdhulp bij complexe scheiding voor familierechtadvocaten. 27 advocaten namen deel aan de speciaal voor hen georganiseerde cursus. In het kader van de-escalerend werken rond vechtscheiding is het van belang dat advocaten goed op de hoogte zijn van mogelijkheden en routes binnen jeugdhulp om ouders en kinderen in situaties van complexe scheiding te helpen.

 

In de praktijk komen het pedagogisch kader van jeugdhulp en het juridisch kader rond scheiding & omgang bij elkaar. ‘Vechtscheidende ouders’ die ieder een eigen advocaat hebben en tegenover elkaar staan voor de rechtbank. En jeugdhulp bij complexe scheiding die wordt ingezet om ouders weer samen ouders te laten zijn. Een hele uitdaging. Het inzicht krijgen in elkaars wereld was leerzaam en inspirerend. Het leverde ook interessante discussies op over de rol van de advocaat als belangenvertegenwoordiger van zijn cliënt versus het belang van het kind.  Als een moeder bijvoorbeeld heel weinig contact heeft met haar kind, het kind geen contact meer wil en vanuit hulpverleningsperspectief is gebleken dat er op dat moment niet meer mogelijk is. Moet je je daar dan als advocaat bij neerleggen? Sta je dan wel genoeg voor het belang van je cliënt? Of is het staken van de strijd op dat moment voor alle partijen de beste optie? Ook werd gediscussieerd over de rol van advocaten met betrekking tot de hulpverlening. Hou je je als advocaat bij je juridische rol of wil je betrokken zijn bij de hulpverlening om ook die invalshoek mee te kunnen nemen in je pleidooi?

 

Hoe waren de reacties?

De deelnemende advocaten waren enthousiast over de cursus. Een greep uit de reacties: ‘Goed om meer inzicht te krijgen in elkaars werk’, ‘ik heb een helder inzicht gekregen in jeugdhulp en routes bij complexe scheiding’, ‘biedt deze cursus ook aan rechters aan’ en ‘het was bijzonder leerzaam en praktisch bruikbaar in de juridische praktijk’.

 

Start nieuwe cursussen

We komen graag tegemoet aan de wens van de advocaten om een vervolgcursus te organiseren in het voorjaar van 2018 en een basiscursus voor advocaten die nu niet in de gelegenheid waren deel te nemen.
Na afloop van deze cursus heeft men zicht op het jeugdhulpstelsel mbt scheiding & omgang inclusief de veranderingen in 2018, kent men de verschillende praktijkinterventies en sociale kaart mbt scheiding en omgangsbegeleiding en de toegangsroutes, weet men welke stappen vanuit de eigen discipline genomen kunnen worden om kinderen te beschermen tegen (de gevolgen van) vechtende ouders en weet men hoe samen te werken met hulpverlening.
Voor meer informatie of een vooraanmelding: h.offerman@altra.nl.