Nieuws

Docenten speciaal onderwijs staken mee

Donderdag 5 oktober is de landelijke staking in het Primair Onderwijs. Ook veel van onze Altra medewerkers werkzaam in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs willen aan deze actie deelnemen. Speciaal onderwijs valt namelijk onder de CAO primair onderwijs.

 

Medewerkers uit het basis-, speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van de kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag.

 

De werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Nú al kampt de sector met een lerarentekort, dat in de komende jaren zeker zal groeien. Het voortgezet speciaal onderwijs heeft als extra handicap dat we moeten concurreren met docenten die liever kiezen voor een cao voortgezet onderwijs.

We horen in de media dat het nieuwe kabinet van plan is om substantieel te investeren, maar we weten niet of dat werkelijk gaat gebeuren en of dat genoeg is om de salarissen substantieel  te kunnen verhogen en de werkdruk voldoende te kunnen verlagen. Daarom willen de leraren hun eisen verder ondersteunen met een stakingsdag.

 

Altra steunt de medewerkers die  in actie komen, omdat we de problemen in het onderwijs erkennen en onderkennen. We willen als Altra een excellente werkgever zijn en onze medewerkers steunen in de zoektocht naar werkdrukverlaging en een passende waardering van het beroep. Samen met

 

Wat betekent dat voor onze scholen?

Afdeling Open of dicht?
Altra College Centrum De hele dag dicht
Altra College Noord De hele dag dicht
Altra College Zuidoost De hele dag dicht
Altra College Bleichrodt ’s Ochtends activiteitenochtend, ’s middags dicht
Altra College Haarlemmermeer De hele dag dicht
Altra College Zaanstreek De hele dag dicht
Altra College Waterland De hele dag dicht
School2Care ’s Middags dicht
Bets Frijlingschool De hele dag dicht
Koppeling College Blijft open
Altra College Arkin De hele dag dicht; er is wel een docent aanwezig om leerlingen die de structuur niet kunnen missen op te vangen.