Nieuws

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding aangevraagd

Jongeren van praktijkscholen en voorgezet speciaal onderwijs zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak moeite een baan te vinden en te houden. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft 166 miljoen euro beschikbaar gesteld, om de jeugdwerkeloosheid voor deze groep terug te dringen en hen beter in te passen in de arbeidsmarkt.

 

Afgelopen jaren zijn al verbeteringen doorgevoerd, dankzij eerdere ESF-subsidie. Toch is het voor jongeren van PrO-/vso-scholen nog altijd niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden. In de Aanpak Jeugdwerkeloosheid van de gemeenten Amsterdam en Zaanstreek-Waterland is verdere financiële ondersteuning voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt essentieel.

 

Amsterdam en Zaanstad hebben daarom voor de PrO-/vso-scholen in die regio’s, ESF-subsidie aangevraagd. Met deze ESF-subsidie kunnen deze scholen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing en -participatie van leerlingen in het schooljaar 2016-2017.