Nieuws

Goud voor ‘extra Teamlid voor de jeugdhulp’

Woensdag 22 mei zijn in de Escape te Amsterdam de jaarlijkse SpinAwards uitgereikt, dé prijzen voor creatief werk dat het digitale denken verder brengt. Het Extra Teamlid van Greenberry en Garage2020 ontving maar liefst twee keer een Gouden SpinAward.

 

Elk jaar worden er in Nederland ruim 46.000 kinderen uit huis geplaatst. Extra Teamlid helpt hulpverleners om met behulp van spel en data-analyse dit zoveel mogelijk te voorkomen. Extra Teamlid is een spelbord en applicatie dat professionals en ouders helpt in te schatten welke hulp nodig is. De applicatie benut data analyse bij de keuze voor een vervolgtraject: op het spelbord wordt een tijdlijn van ingezette hulptrajecten van het gezin gevisualiseerd. Elk hulptraject wordt gerepresenteerd in de vorm van een blokje, en die blokken worden geplaatst in een tijdlijn op het spelbord. Door in de applicatie een foto te maken van het spelbord wordt automatisch de – geanonimiseerde – data van de uitgevoerde data analyse geraadpleegd. Daar rolt een top drie van hulptrajecten uit voort. Door te kunnen vergelijken met eerdere hulptrajecten van Amsterdam (en in de toekomst heel Nederland) kunnen ouders en professionals een betere keuze maken voor het vervolgtraject.

 

Extra teamlid voor de jeugdhulp

Extra teamlid heeft goud gewonnen in de twee categoriën Digital Service Idea en Innovation. De jury’s waren meer dan lovend over het project:

 

Juryrapport Innovation: ‘Dit is een case waarvoor de categorie innovatie in het leven is geroepen. In het project is technologie dienend aan het oplossen van een belangrijk maatschappelijk probleem en een case die een springplank vormt voor de toekomst.’

 

Juryrapport Digital Service Idea: ‘De ontwerpers en de klant hebben zich gerealiseerd dat met een dergelijk delicaat ontwerp, uithuisplaatsing van kinderen, je niet moet komen aanzetten met afstandelijk digitale interactie tussen instituut en kinderen. De basis van de dienst zijn fysieke blokken die als conversation piece op tafel staan. Dit verhoogt de acceptatie, ook van minder goede berichten. Over alles is extreem goed nagedacht. Knap dat je een digital service idea van het scherm weet af te trekken!’

 

Praktijkproef

Innovatie- en designbureau Greenberry, innovatiewerkplaats Garage2020 en de afdeling Jeugd van de Gemeente Amsterdam slaan de handen ineen omtrent de vraag hoe we met data hulpverleners zoveel mogelijk kunnen ondersteunen bij het voorkomen van uithuisplaatsing. Het resultaat Extra Teamlid is tijdens Dutch Design Week gelanceerd in samenwerking met de VNG. De komende maanden gaan de ontwerpers van het Extra Teamlid het prototype testen in de praktijk. Bij interesse in deelname aan de praktijkproef kan contact opgenomen worden met Garage2020 (Jeroen de Vries, mailadres: jeroen@garage2020.nl)

 

Links

Uitlegvideo: https://vimeo.com/295986844

Uithuisplaatsing voorkomen

 

Over Garage2020

Garage2020 heeft als ambitie jeugdhulp overbodig maken. Dit wordt gedaan vanuit een landelijk innovatienetwerk met teams in Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Twente en Brabant. ExtraTeamlid is ontwikkeld in team Amsterdam, in samenwerking met Spirit, Bascule, gemeente Amsterdam, BlijfGroep, TriadeVitree en Altra.

 

Over Greenberry

Greenberry is een innovatiebureau dat digitale producten en diensten creëert die de levens van mensen verbetert. Daarom ontwerpen we succesvolle digitale producten, platformen en campagnes voor die bijdragen aan onze missie. Dit doen we onder andere voor de overheid, in de zorg, voor financiële dienstverleners en non-profit instellingen en NGO’s.