Nieuws

Samen werken aan passend onderwijs

Altra biedt speciaal onderwijs op verschillende niveaus in regio Amsterdam, Zaanstreek, Waterland, en Amstelland en de Meerlanden. Van basisschool tot mbo; van vmbo tot vwo. Op al onze scholen werken we hard om onze leerlingen voor te bereiden op de volgende stap: vervolgonderwijs, een baan, een zelfstandig bestaan. Natuurlijk doet iedere school daarvoor zijn best.
Wat is er dan zo speciaal aan ons onderwijs? Dat vind je terug in het boekje Samen werken aan passend onderwijs.  Hierin artikelen over de verschillende vormen van onderwijs van Altra College en Bets Frijlingsschool en de ondersteuning die we bieden op reguliere scholen. Vooral de verhalen van (ex-)leerlingen laten zien waar Altra voor staat.

Feiten en cijfers vind je terug in het bijbehorende Jaarverslag speciaal onderwijs. Bijvoorbeeld, hoeveel cliënten en leerlingen Altra in het schooljaar 2014-2015 heeft bijgestaan en welke programma’s en opleidingen zij volgden.